Linux/Gnu

مدیریت

 :.. مطالب را از وبنمای اصلی دنبال کنید ..:

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمدفاضل گل محمدی

..

مطالب وبلاگ های سه گانه :

 • لینوکس / گنو  :  آموزش دستورات ترمینال لینوکس اوبونتو و آموزش کامل کار با ویرایشگر های لینوکسی و تمامی نکات لینوکس
 • هکرهای بش وحشی : فقط آموزش Bash Script نویسی
 • لینوکس : نقش بکاپ برای وبلاگ های بالا و نقش وبلاگ خبری و دانلود نسخه های بروز شده ی تمامی لینوکس ها (دبیان ، فدورا ، اوبونتو ، زوبونتو ، سنت او اس و ... )
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمدفاضل گل محمدی

ارجاع

برای دانلود لینوکس های
به وبلاگ لینوکس بلاگ مراجعه فرمائید.
 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمدفاضل گل محمدی

Getting options

Getting optionswhile
[[ "$1" =~ ^- && ! "$1" == "--" ]]; do case $1 in -V | --version ) echo $version exit ;; -s | --string ) shift; string=$1 ;; -f | --flag ) flag=1 ;; esac; shift; done if [[ "$1" == '--' ]]; then shift; fi
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمدفاضل گل محمدی

Case/switch

Case/switch
case
"$1" in start | up) vagrant up ;; *) echo "Usage: $0 {start|stop|ssh}" ;; esac
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمدفاضل گل محمدی

Operations

Operations
Fruits=("${Fruits[@]}" "Watermelon") # Push Fruits=( ${Fruits[@]/Ap*/} ) # Remove by regex match unset Fruits[2] # Remove one item Fruits=("${Fruits[@]}") # Duplicate Fruits=("${Fruits[@]}" "${Veggies[@]}") # Concatenate lines=(`cat "logfile"`) # Read from file
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمدفاضل گل محمدی

Working with arrays

Working with arrays

echo ${Fruits[0]}      # Element #0
echo ${Fruits[@]}      # All elements, space-separated
echo ${#Fruits[@]}     # Number of elements
echo ${#Fruits}       # String length of the 1st element
echo ${#Fruits[3]}     # String length of the Nth element
echo ${Fruits[@]:3:2}    # Range (from position 3, length 2)
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمدفاضل گل محمدی

Defining arrays

Defining arrays


Fruits=('Apple' 'Banana' 'Orange')
Fruits[0]="Apple"
Fruits[1]="Banana"
Fruits[2]="Orange"
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمدفاضل گل محمدی

File conditions

ادامه مطلب...
۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
محمدفاضل گل محمدی

Conditionals

[ -o noclobber ]

If OPTIONNAME is enabled

[ ! EXPR ] Not
[ X ] && [ Y ] And
[ X ] || [ Y ] Or
[ -z STRING ] Empty string
[ -n STRING ] Not empty string
[ NUM -eq NUM ] Equal
[ NUM -ne NUM ] Not equal
[ NUM -lt NUM ] Less than
[ NUM -le NUM ] Less than or equal
[ NUM -gt NUM ] Greater than
[ NUM -ge NUM ] Greater than or equal
[[ STRING =~ STRING ]] Regexp
(( NUM < NUM )) Numeric conditions
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
محمدفاضل گل محمدی

Brace expansion


Brace expansionecho
{A,B}.js
{A,B} Same as A B
{A,B}.js Same as A.js B.js
{1..5} Same as 1 2 3 4 5
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمدفاضل گل محمدی

Conditionals

Conditionals


if
[ -z "$string" ]; then echo "String is empty" elif [ -n "$string" ]; then echo "String is not empty" fi
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
محمدفاضل گل محمدی